Kancelária

Naše dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti spočívajú v oblasti korporácie, komercie ako aj bankovníctva či finančníctva. V týchto oblastiach vykonávame plánovanie a štruktúrovanie transakcií, prípravu a prerokovanie zmlúv a inej dokumentácie, zastupovanie pred orgánmi a akékoľvek ďalšie právne poradenstvo pre našich klientov v národných a medzinárodných mandátoch.

Korporácia

Právo obchodných spoločností a Corporate Finance
Reštrukturalizácia a koncernové právo
M&A, Private Equity, Venture Capital
Kapitálový trh a zákon o prevzatí
Corporate Compliance

Komercia

Zakladanie spoločností a Start Ups
Hospodárske a obchodné zmluvy
Spolupráce a Joint Ventures
Commercial Litigation a riešenie sporov
Právo hospodárskej súťaže a distribúcie

Bankovníctvo a finančníctvo

Reštrukturalizácia úverov
Podnikové zlepšenia
Distressed M&A
Financovanie a právo zaistenia
Zákon o dohľade nad bankovníctvom a poisťovníctvom